ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ರೂಂ ಲಭ್ಯ

ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ  ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ರೂಂ ಲಭ್ಯ

ಕಡಬ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಟೈಮ್: ಕಡಬ ಪೇಟೆ ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ರೂಂ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ರೂಂ ಪೇಟೆಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 7349739128 ಅಥವಾ  8105054479 

ಬ್ಯಾಂಕ್ ,ಇತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ದಲ್ಲಿರುವವರು ಅಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿರುವವರು ವಾಸಿಸಬಹುದಾದ ರೂಂ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಾಹನ ಸದ್ದುಗಳ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಇಲ್ಲ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ.ಕಡಬ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷದ ದಾರಿಯಷ್ಟೆ.ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ   7349739128 ಅಥವಾ  8105054479 

ಈ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೂಂಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ   7349739128 ಅಥವಾ  8105054479 

970×90